ستایش حبیبی قانع

شماره عضویت: 579

تاریخ تولد: 3/12/85

رشته ورزشی: هندبال

رزومه کاری:

  • مجری بازیگر در شبکه امید
  • کسب مقام سوم و دوم تیاتر  در منطقه 5
  • شرکت در شانزدهم جشنواره تیاتر پانیذ