ستاره امیری زاده منفرد طهرانی

شماره ی عضویت: 296

تاریخ تولد: 1386/12/5

 مهارت ها:  نواختن ساز، تسلط به زبان های خارجی، بازیگری تئاتر

رزومه کاری:

  • بازی در فیلم کوتاه با جناب آقای کهوری نژاد