سبحان محمد خانلو

شماره ی عضویت: 678

تاریخ تولد: 88/3/25

مهارت ها: گیتار, مسلط به زبان انگلیسی, مسلط به زبان ترکی