ساینا صانعی

تاریخ تولد: 1392/11/20

مهارت ها: باله

رشته های ورزشی: شنا و ژیمناستیک

رزومه ی کاری:

  • مدل کودک