ساینا آقایی

شماره عضویت : 434

تاریخ تولد: 25/02/1382

مهارت: صداسازی

رزومه کاری:

  • کار در نمایش خانه برناردا آلبا
  • کار در فیلم کوتاه کلافگی
  • کار در جشنواره آیین سنتی بزرگسال
  • کار در رومئو و ژولیت آقای خسروی