سارینا افشاییان مقدم

شماره ی عضویت: 500

تاریخ تولد: ۱۳۸8/10/16

مهارت: گیتار, نقاشی، نویسندگی، فن بیان و قدرت بیان بالا، روابط اجتماعی بالا

رزومه کاری:

  • حضور درهفدهمین جشنواره پانیذ (تئاتر ده شلمرود)
  • بازی در 2 تئاتر مدرسه ی سال 97
  • اجرا ی مونولوگ درسالن مهرگان