سارا محمدی

شماره ی عضویت: 746

تاریخ تولد: 1387 / 1 / 25

رشته ورزشی: والیبال

مهارت:نقاشی, بازیگری

رزومه کاری:

 • یک تئاتر جشنواره‌ای به کارگردانی خانم آذر متفکر به نام بررسی حادثه کوچه ۲۴
 • یک تئاتر جشنواره ای به کارگردانی خانم بهار صالحی به نام بانوی آسمان
 • یک فیلم کوتاه به کارگردانی آقای محسن محمدی به نام REDRUM
 • یک تله فیلم بین المللی به کارگردانی آقای علی پوراسد به نام سایه بازی
 • تئاتر جشنواره ای حادثه کوچه ۲۴(آذر متفکر)
 • تئاتر جشنواره ای بانوی آسمان (بهار صالحی)
 • فیلم کوتاه REDRUM نقش اصلی (محسن محمدی)
 • فیلم کوتاه T نقش اصلی و نقش کودک کار(فرشاد محمدی)
 • فیلم کوتاه آرزو نقش اصلی و نقش کودک کار(فرشاد آریان)
 • تله فیلم سایه بازی(علی پوراسد)
 • مستند داستانی ارتباط(فرید میرخانی)
 • سینمایی رمانتیسم عماد و طوبی در نقش کودکی خانم الناز حبیبی (کاوه صباغ زاده)