سارا صمیمی

شماره ی عضویت: 645

تاریخ تولد: ۸۴/۶/۱۶

مهارت: تنبک مقدماتی در حال آموزش, زبان انگلیسی در حال آموزش (۲سال)

رشته های ورزشی: اسکیت, شنا حرفه ای, باله, حرکات موزون مقدماتی