سارا روح افزا

شماره عضویت : 1303

تاریخ تولد: 19/11/86

مهارت: فن بیان، روابط عمومی بالا ، نقاشی علاقه زیاد به دوبله، بازیگری

رزومه کاری:

  • تائتر مدرسه رتبه دوم در منطقه