روهان محمد نبی

شماره عضویت : 1238

تاریخ تولد: ۱۳۸۹/۲/۳

مهارت: زبان انگلیسی

رشته ورزشی: شنا

رزومه کاری:

  • اجرای نمایش و مجری گری در مدرسه