رهام جهانی

شماره عضویت : ۱۳۵۶

تاریخ تولد: ۱۰.۶.۱۳۹۲

مهارت: زبان انگلیسی، بلز

رشته های ورزشی: ژیمناستیک