رزینا مقدم

شماره ی عضویت: 570

تاریخ تولد: 1389/7/13

رشته ورزشی: تکواندو

رزومه کاری:

  • مدلینگ
  • فیلم کوتاه