دیبا فتایی

تاریخ تولد: 1389/5/29

مهارت ها: نوازنده ی پیانو

رزومه ی کاری:

  • شرکت در برنامه ی یه گله جا
  • تيزر تبليغاتي لوازم تحریر ایراني
  • تاتر پرفورمنس گنجينه راز گنجور
  • بازي در برنامه خوشمزه بازي در تئاتر جشنواره سيزدهم پانيذ كار خانم اميني هواي پاك