حنانه کریمیان اقبال

شماره عضویت : 1441

تاریخ تولد: ۱۳۸۹/۱۲/۰۶

مهارت: حفظ سریع، هم زمان گریه کردن و خندیدن، زود حل کردن معما، انجام رقض بسیار زیبا، انجام سریع حرکات، علاقه به صحبت کردن در مورد یه موضوع خاص در مدرسه، اجرای خوب کنفرانس