حمیدرضا تجریشی

شماره عضویت : 1139

تاریخ تولد: 1/5/83

مهارتها: کامپیوتر، خوانندگی،بازیگری

رزومه کاری:

 • تئاتر تالار وحدت فرزاد کلهری
 • بازی در فیلم کوتاه کوروش به کارگردانی فرجاد
 • بازی در فیلم کوتاه دستکش به کارگردانی محمدی
 • بازی در فیلم کوتاه ماهان ابراهیمی
 • تئاتر خیابانی ماهان ابراهیمی
 • فیلم سینمایی ماهان مقدم
 • فیلم سینمایی
 • فیلم کوتاه روز پدر
 • فيلم منبع کارگردان مجتبي پور عبدلله
 • تئاتر سالن ملک کارگردان پانيذ اسماعيلي
 • فیلم سکته