حسین رضا شیردل

شماره عضویت: 2198

تاریخ تولد: 16/9/

مهارت: گیتار

رشته ورزشی: فوتبال, شطرنج