حامی نظری

شماره ی عضویت: ۱۴۷۴

تاریخ تولد: ۱۳۸۷/۷/۲۱

مهارت: حافظه قوی جهت حفظ دیالوگ، بداهه گویی عالی، تقلید صدای همزمان با فیلم(دوبله)، فن بیان قوی و صدای رسا، بسیار اجتماعی

رزومه کاری:

  • مقام اول استندآپ کمدی منطقه ۸ تهران
  • مقام دوم استندآپ کمدی استان تهران