تینا علیزاده

تاریخ تولید: 1384/5/1

مهارت ها: نوازنده ی سنتور، عضو دومین گروه فارغ التحصیلان آکادمی یوسی مس

رشته ی ورزشی: کاراته