تینا ریوندی

شماره ی عضویت: 261

تاریخ تولد: 1386/06/14

مهارت: نقاشی، یو سی مس، زبان، خط

رشته ورزشی: ژیمناستیک

رزومه کاری:

  • تاترجشنواره چهاردهم پانیذ
  • تاتر در چار سوق خبری نیست
  • تاتر زیبای خفته به کارگردانی سرکار خانم ساناز خرسندی ، جشنواره ی پانزدهم پانیذ
  • تاتر رورانس نقش ها به کارگردانی سرکار خانم غزل معصومی ، جشنواره ی شانزدهم پانیذ
  • تاتر شهر قصه به کارگردانی سرکار خانم ساناز خرسندی
  • تاتر کنسرت اجباری به کارگردانی سرکار خانم سمانه صدوقی
  • نمایشنامه خوانی عروسک ملوسک به کارگردانی جناب آقای محمد رضا غریب زاده