بهزاد فصیحی نیا

شماره عضویت: 2248

تاریخ تولد: 20/8/88

مهارت: موسیقی, مهارت کامل در ماشین و موتور

رشته ورزشی: فوتبال