باران عبیری

شماره ی عضویت: 261

تاریخ تولد: 1388/10/6

مهارت: سنتور, باله

رزومه کاری:

  • بازي در تاتر متل نامه كارگردان احسان حاجي پور
  • بازي در سكانسي از فيلم انزوا به كارگرداني مرتضي علي عباس ميرزا