ایلیا جعفر زاده

شماره عضویت : 1500

تاریخ تولد: ۱۳۹۱/۱۲/۱۹

مهارت: بازیگری

رزومه کاری:

  • سریال و تیزر رفاه
  • تیزر گرجی
  • تیزر کودک شو
  • فیلم کوتاه خریدساده