امیر پارسا عسگری

شماره عضویت : 17

تاریخ تولد: 22/11/83

رزومه کاری:

  • فیلم کوتاه جشنواره
  • سریال بچه مهندس
  • تیتراژ برنامه چراغانی
  • شبکه امید