امیر علی عزت نشان

شماره ی عضویت: 1219

تاریخ تولد: ۹۱/۱/۲۴

مهارت: نواختن بلز

رشته های ورزشی: فوتبال، دوچرخه سواری، کاراته