امیر عباس فرهاد نیا

شماره عضویت: 1600

تاریخ تولد: 1387/08/25

مهارت: ساز تمبک

رزومه کاری:

  • بازی در تئاتر قرص قمر یک و دو
  • بازی در سریال سرزمین پریزاد به کارگردانی آقای عجمی و آقای ورزی
  • پادشاه اخمو
  • اجرای چند تئاتر دانش آموزی