امیر طه شاملویی

شماره ی عضویت: 1060

تاریخ تولد: 1390/8/8

رزومه کاری:

  • بازی در فیلم کوتاه خانی آباد نو
  • تیزر به مناسبت هفته کودک بری کانون آموزش فکری کودکان