امیر سالار جغفرپور

شماره ی عضویت: 566

تاریخ تولد: ۱۳۸۰/۱/۱۲

رشته ورزشی: شنا, والیبال

مهارت: گیتار