امیرحسین فارسی

شماره ی عضویت: 365

تاریخ تولد: 1380/5/3

مهارت ها: شعبده بازی و تردستی، تعزیه خوانی، مجری گری، تعزیه خوانی و نقالی

رشته ی ورزشی: شنا

رزومه ی کاری:

  • حضوردر تئاتر های مدرسه و کارگردانی و نویسندگی
  • شرکت در جنگ های خیابانی، مراکز و مهدها به مناسب های مختلف
  • شرکت در جشنواره های آکادمی بازیگری پانیذ