امیر حسین زلفی

شماره عضویت : 287

تاریخ تولد: 81/1/3

رشته ورزشی: ورزش کشتی

رزومه کاری:

  • سینمایی یتیم خانه ایران
  • سینمایی بمب
  • سریال محرمانه
  • 2تا فیلم کوتاه
  • تئاتر های آموزشگاه