امیر حسین خانلو

شماره عضویت: 1997

تاریخ تولد: 24/9/81

رشته ورزشی: فوتبال

مهارت: نویسندگی

رزومه کاری:

  • بازی در یک تیاتر
  • مهمان برنامه تلویزیونی دمنوش