امیرحسین حجتی

شماره عضویت : 1136

تاریخ تولد: ۱۳۷۸/۶/۲

مهارت: عکاسی

رزومه کاری:

  • بازی در نمایش واضح در سالن مهرگان
  • بازی در فیلم کوتاه تونوس نقش اصلی
  • بازی در فیلم‌کوتاه و‌نقش اصلی