امیرعلی فراهانی

تاريخ تولد: 1385/8/9

مهارت : زبان انگلیسی، نقاشي، خوانندگی

رشته ی ورزشی: فوتبال

رزومه ی کاری:

  • اجرای نقش اول دو تئاتر در تالار هنر