امیرعلی غفاری

تاریخ تولد: 1389/8/17

رشته ی ورزشی: فوتبال

رزومه ی کاری:

 • ميني سریال دیگري
  ميني سریال كهنه سرباز
  تئاتر خرسي بود خاله نبود
  تئاتر كنسرت اجباري
  فيلم كوتاه آقاي كارگردان
  دوبله فيلم ماچ