امیر علی باهوش

شماره عضویت : ۱۲۱۵

تاریخ تولد: ۱۳۹۱/۴/۱۰

مهارت ها: درحال آموزش دمپک درآموزشگاه پلان

رشته ورزشی: تکواندو، شنا

رزومه کاری:

  • تئاتر هزار و یک شب