امیرحسین بصیری

تاریخ تولد: 1378/2/14

مهارت ها: رانندگی و موتور سواری، آشنایی با ساز ویلن

رشته های ورزشی: شنا، دوچرخه سواری و اسکیت

رزومه ی کاری:

  • تئاتر ترانه ای برای تو تئاتر در شهر
  • تئاتر گرگیم و گله می بریم در فرهنگسرای صارمی