امیرارسلان ارنب

شماره عضویت: 112

تاریخ تولد: 1385/8/25

مهارت ها: زبان انگلیسی

رشته ورزشی: کمربند آبی تکواندو