امید قزی

شماره ی عضویت: 7082

تاریخ تولد: 82/4/7

مهارت: بازیگری

رزومه کاری:

  • بازی در فیلم دیوار شیشه ای
  • بازی در تئاتر