الینا محرمی

شماره عضویت : ١٣١٧

تاریخ تولد: ١٣٩١/٣/٢١

مهارت: پيانو، باله، دوبله، نقاشي

رشته های ورزشی: اسکیت، شنا

رزومه کاری:

  • بازي در فيلم كوتاه
  • دوبله براي فيلم شبكه سلامت