الینا سادات خاکی

شماره ی عضویت: 702

تاریخ تولد: 87/2/5

مهارت: مهارت در کارهای هنری

رشته های ورزشی: شنا, والیبال

رزومه کاری:

  • اجرای نمایش در کانون فرهنگی حجاب
  • احرای نمایش در مدارس