النا حکیم زاده

شماره عضویت : 1168

تاریخ تولد: 93/8/5

رزومه کاری:

  • تئاتر هزارو یک شب
  • فیلم سینمایی چپ راست به کارگردانی حامد محمدی