اشکان احمدیان

شماره ی عضوت: 088

تاریخ تولد: 1380/10/5

مهارت ها: سخن گفتن با لهجه های ترکی و اصفهانی و افغانی

رشته های ورزشی: کشتی، فوتبال، فوتسال

رزومه ی کاری:

  • اجرای تئاتر در داخل آموزشگاه پانیذ و خارج از آن