ابوالفضل نور محمدی

شماره عضویت : 915

تاریخ تولد: 13/7/1386

رشته ورزشی: فوتبال

رزومه کاری:

  • آدم های موبایلی که کارگردان از کشور اکراین بودن
  • فیلم کوتاه قرعه کشی به کارگردانی آقای ارجمندی
  • فیلم کوتاه نغمه های ماندنی
  • سریال حکایتهای کمال به کارگردانی آقای صلح میرزایی
  • تئاتر بررسی حادثه کوچه24 به کارگردانی خانم متفکر