آیناز آقاسی

شماره عضویت: ۱۸۳۴

تاریخ تولد: ۲۴/۷۹۱

رزومه کاری:
  • مدلینگ
  • تیزر عالیس
  • تیزر شرکت ویتانا
  • روغن لادن
  • بیسکوتارت ویتانا
  • پانیکو