آیلار فیروزی

شماره ی عضویت: 328/1175

تاریخ تولد: 90/12/17

مهارت: رقص

رزومه ی کاری:

  • تئاتر کلاه جادویی جشنواره اسفند 96
  • مهمان برنامه دورهمی به دعوت آقای مدیری