آیسا نوری

شماره عضویت :

تاریخ تولد: 20/12/1393

رزومه کاری:

  • سریال بهترین سالهای زندگی ما به کارگردانی آقای احمد کاوری
  • مستند سریال عینکی خوش قلب به کارگردانی سید محسن میر حسینی