آیان یاربیگی

شماره عضویت: 1960

تاریخ تولد: 1393

رزومه کاری:

  • مدلینگ و فتو مدل
  • بیلبورد
  • دیواره نگار
  • بازیگر تئاتر و فیلم