آپامه باقری

تاریخ تولد: 1386/2/27

مهارت ها: نواختن ساز ویولن، زبان انگلیسی

رشته ی ورزشی: بسکتبال

رزومه ی کاری:

  • همکاری در پروژه ی تئاتر سرکار خانم امین پور