آوین مزیدی

تاریخ تولد: 1389/8/21

مهارت ها: نواختن پیانو و تجربه ی اجرا در فرهنگسرای ارسباران

رزومه کاری:

  • تاتر کوتی و موتی، شنگول و منگول، کنسرت اجباری