آوا محمدزاده

شماره ی عضویت: 959

تاریخ تولد: 21/7/1393

مهارت: توانایی کامل دیالوگ گویں، حرکات فرم، در حال یادگیری عربی و لھجہ جنوبی (مادر عرب خوزستان)

رزومه کاری:

  • شنل قرمزی
  • ھزار و یک شب
  • خالہ سوسکہ
  • بازی در فیلم بلند مجلس کابوس
  • فیلم کوتاہ پریا
  • تیتراژ برنامہ مادر
  • کودک تندرستی