آوا احمدی عطار

شماره ی عضویت: 1620

تاریخ تولد:7/7/88

مهارت: نواختن پیانو، زبان انگلیسی، بدمینتون

رزومه کاری:

  • یک ترک داستان گویی در اپلیکیشن نوار